X
تبلیغات
کیک بوکسینگ - راه و رسم تمرین کیک بوکسینگ
نواختن ضربات دست

ضربه ای که قصد آموزش آن را داریم آپرکات نام دارد و نحوه نواختن آن به این شرح می باشد: ضربه آپرکات هم مانند ضربه هوک انتقال قدرت از کمر به کتف می باشد و دست فقط به عنوان یک عامل نواختن ضربه از پائین به بالا است به نحوی که دست از روی گارد اندکی به پائین می آید و با چرخش بدن و انتقال قدرت به سمت بالا ضربه می زنیم. توجه داشته باشید که ضربه مقابل صورت تمام می شود و دست در همان نقطه توقف می کند. اگر ضربه به بدن نباشد و فقط با دست انجام پذیرد. باعث می شود تا نقطه خاتمه ضربه بالاتر رود و بدن نیز به همراه دست منحرف شود. این قانون در ضربه هوک نیز باید رعایت شود. در مبارزات رینگی ضربه آپرکات به زیر چانه و یا به شکم (زیر دیافراگم) اصابت می کند.

بعد از یاد گرفتن فرم صحیح ضربه (با دست جلو) و تمرین آن. با دست عقب نیز ضربه را بزنید تا فرم صحیح آن یاد گرفته شود و سپس گارد را عوض نموده و این تمرینات را نیز برای گارد مخالف نیز اجراء کنید.

اما بعد از نواختن صحیح به سراغ میت زدن می رویم و ضربه آپرکات را روی میت اجراء می کنیم و بعد از نواختن ضربه روی صورت باز می گردد و سپس دست بعد ضربه می زند. بعد از مرور ضربات قبلی این ترکیب را اجراء کنید: چپ، پانچ، آپرکات برای هر دو گارد سپس چپ پانچ هوک آپرکات برای هر دو گارد و سپس چپ پانچ آپرکات هوک. توجه داشته باشید ضربات و ترکیبات بدون وقفه و استراحت باید اجراء شود. ترکیبات فوق را نیز روی میت اجراء کنید.

● نواختن ضربات پا

ضربه ای که قصد آموزش آن را داریم مبدل کیک نام دارد. نحوه نواختن این ضربه مانند لوکیک می باشد با این تفاوت که ضربه به قسمت میانی و پهلوی فرد وارد می شود. هنگامی که روی گارد ایستاده اید پای جلو ۹۰ درجه به سمت خارج می چرخد. پای پشت به قصد ضربه زدن از زانو خم می شود و پا را جمع کرده در حین چرخش بدن پای زننده ضربه باز می شود و ضربه را به پهلو وارد می کند.

بعد از نواختن ضربه، پا مجدداً از زانو خم می شود و دوباره روی گارد می ایستد (عکس مرحله قبل) چندین مرتبه ضربه نواخته شود تا فرم صحیح یاد گرفته شود. سپس گارد را عوض کرده و با پای مخالف ضربه بزنید و سپس ضربات را روی میت یا میت بالشی (سان بک) یا کیسه بوکس بزنید.

● دفاع شخصی

۱. هنگامی که مهاجم یقه را با یک دست گرفته با سرعت به سمت داخل بدن مهاجم چرخیده و در حین چرخش ضربه ای را با آرنج به سر او وارد کنید. در این حالت یکی از پاها را پشت پای او قرار داده و مهاجم را به زمین بیاندازید.

۲. هنگامی که مهاجم یقه را با یک دست گرفته سر را از داخل به خارج دست وی از زیر دست او با چرخش رد می کنیم. سپس با دست موافق مچ او را گرفت و با کف دست مخالف (دست نزدیک) ضربه ای به زیر آرنج او می زنیم و دست او را برمی گردانیم و او را به سمت پائین هدایت می کنیم و در نهایت ضربه ای با پا به صورت او وارد می کنیم.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر 1390ساعت 14:54  توسط پدرام  |